1Εμπράγματο δίκαιο (μεταβιβάσεις ακινήτων - εμπράγματες ασφάλειες- νομικές έρευνες - έλεγχοι τίτλων ακίνητης περιουσίας)

2Ενοχικό δίκαιο (συμβάσεις έργου, αδικοπρακτική ευθύνη, αδικαιολόγητος πλουτισμός)

3Αναγκαστική εκτέλεση (ανακοπές - αναστολές - κατασχέσεις - πλειστηριασμοί)

4Μισθώσεις εμπορικές - χρηματοδοτικές - αστικές

5Οικογενειακό δίκαιο

6Κληρονομικό δίκαιο

7Εργατικό δίκαιο (ατομικές και συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καταγγελία εργασιακών σχέσεων

8Σωματεία - Ιδρύματα - Συνεταιρισμοί (ίδρυση - λειτουργιά - λύση)

 

Αστικό Δίκαιο
Σε περίπτωση που δεν βρήκατε στην ιστοσελίδα τη Nομική Yπηρεσία που επιθυμείτε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας.