Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1988. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης το έτος 2011. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το έτος 2013. Έχει λάβει μέρος σε Επιστημονικά Συνέδρια και Ημερίδες Μεταναστευτικού Δικαίου και του Ποινικού και Δικονομικού Δικαίου. Ομιλεί άπταιστα Αγγλικά.

Γουγουτσά Αντωνίαδικηγορος θεσσαλονικη