Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1988. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης το έτος 2011 και εν συνεχεία πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (International Commercial Law) στο Πανεπιστήμιο Σίτι του Λονδίνου (City University London).
Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το έτος 2013. Έχει λάβει μέρος σε Επιστημονικά Συνέδρια και Ημερίδες του Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου. Ομιλεί άπταιστα Αγγλικά.
Γουγουτσά Αντωνίαδικηγορος θεσσαλονικη