1Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR)

2Ευρωπαϊκό σήμα

3Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων)


Σε περίπτωση που δεν βρήκατε στην ιστοσελίδα τη Nομική Yπηρεσία που επιθυμείτε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας.
Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο